Trackman

Hyr Trackman

Varför uppskatta saker som kan mätas.

TrackMan Pro mäter hela bollflykten för varje slag från 2 meter till 360 meter, preciseralandningsposition med en noggrannhet på 30 cm  100 meterLeverera state-of-the-art data utan att använda någon modelleringvisar Trackman Pro slagets faktiska 3D-bana tillsammans med 26 träff ochbollflygtsdata i realtid.

Använd din egen iPhone eller iPad tillsammans med Trackman när du tränar och tränare smartare. Följande parametrar kan vara bra att få feedback på när du tränar.
Svingspår
Bladet i träff
Längd på slaget
Spinn
Klubbhastighet

Pris: Hyra 300 kr/timmen

Kontakta Martin Olsson för att boka.
E-mail: martin.olsson@pgasweden.com
Tel: 0739-790916