Vett & etikett

Säkerheten på banan
Vi sätter säkerheten på banan i främsta rummet. På grund av banornas layout måste av säkerhetsskäl extra stor hänsyn tas till banarbetare och spelare som befinner sig inom räckhåll på banan.

Spelare som befinner sig på ett hål med "högre" nummer har normalt företräde.

Snabbt och trivsamt spel på banan
"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er"

Medlem alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att förbättra långsamt spel.

Speltempot hålls genom att:

 • hålla kontakt med bollen framför
 • om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din tur att spela
 • ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt
 • den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål
 • hjälpa till att se var bollar tar vägen
 • släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 30 sekunder
 • putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar
 • den som hålat ut tar flaggan
 • slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad. (Ej i vattenhinder)
 • spelare som vill fortsätta utan paus efter nio hål har rätt att passera boll som tagit paus
 • blixtlås systemet gäller mellan hål 9 & 10 på alla våra banor

Se till att spelet flyter utan onödiga avbrott. Vårt mål är att en 18-hålsrunda på våra banor inte skall ta mer än 4h och 20min.  

Etikett
För allas trivsel tillämpar vi på Hinton Golf Club vårdad klädsel. Softspikes rekommenderas.

Bunkerkrattor 
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.

Bagvagnar 
Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.