Lokala regler Rönnebäck

Lokala regler för Hinton Golf Club - Rönnebäck

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of Bounds (Regel 27)

Banans gräns markeras med vita pinnar eller vitmarkerat staket där nätet ingår.

  1. Intern Out of bounds; hål 4/5 och hål 2/16 - definieras med vita pinnar mellan hål 4 och hål 5 respektive hål 2 och hål 16. Dessa gäller endast vid spel på hål 4 respektive hål 16. Vid spel av hål 5 respektive hål 2 är de vita pinnarna oflyttbara hindrande föremål enl. 24-2b. (Observera att out of bounds upphör ej, utan fortsätter i de vita pinnarnas förlängning.)

Vattenhinder (Regel 26)

Vattenhinder markeras med gula pinnar eller plattor; sidovattenhinder med röda.

Mark under arbete (Regel 25-1)

Mark under arbete markeras med blå pinnar eller vit färg på marken, blåvita pinnar markerar MUA där spel är förbjudet.

  1. Skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten är mark under arbete.

Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2b

  1. Stenar i bunker
  2. Avståndsmarkeringar

Alla avståndsmarkeringar som visar avstånd till centrum av green är oflyttbara hindrande föremål; (gult 150 m, rött 100 m).

  1. Skydd av unga träd

Dessa identifieras med stödpinnar och/eller plastskydd. Om sådant träd påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med Regel 24-2b. Observera att stålnät som skyddar träd räknas som organisk del av banan.

  1. Planteringsområde med flis

Om bollen, ej stans – ligger i sådant område får spelaren lyfta bollen utan plikt och droppas i enlighet med regel 24-2b. Bollen får rengöras.

  1. Oflyttbara hindrande föremål nära green

Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas under Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och ej i hinder och det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Spelaren får lättnad enligt följande sätt:

Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) ej har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts. Se fullständig definition i Regler för golfspel

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Länkar:

Regler för golfspel 2016

Spel och Tävlingshandboken

EGA handicapregler

Under www.golf.se finns det utförliga beskrivningar om hur regler och EGA (Handicap) ska tolkas och praktiskt tillämpas. Här finns också några mycket bra animerade filmer om hur de 12 vanligaste reglerna ska tillämpas i praktiken.