Lokala regler Kvarnby

Lokala regler Hinton Golf Club – Kvarnby

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

Markering     Regelhänvisning                      Regel
Vit                   Out of bounds                           27
Gul                  Vattenhinder                            26
Röd                 Sidovattenhinder                      26
Blå                  Mark under arbete (MUA)       25
Blå-vit             MUA: spel förbjudet                Bil. 1, Del A 2 a

 1. Out of bounds (Regel 27-1)
  Den finklippta delen av hål 2 vid spel på hål 5

  2. Vattenhinder (Regel 26)
  Hål 11
  Boll som går i sidovattenhindret vid green mellan två rödvita markeringar kan droppas i närmaste droppzon (DZ) med ett slags plikt.
  Hål 12
  Om det är tveksamt om en boll hamnat i eller är förlorad i vattenhindret får spelaren spela en andra boll provisoriskt från tee enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret skall spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. (Provisorisk boll får inte spelas om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen är i vattenhindret.)

 2. Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
  Skador i bunker orsakade av rinnande vatten; regel 25-1 gäller.

  4. Hindrande föremål (Regel 24)
  a. Riktstolpar; regel 24-2 gäller
  b. Gulsvarta markeringar; regel 24-2 gäller
  c. Unga träd med skyddsnät eller stödpinnar; regel 24-2 måste tillämpas.
  d. Avrinningsdike vid belagd väg; regel 24-2b(i) eller 24-3b(i) gäller.

 3. Avståndsmätare (Regel 14-3)
  En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet mm), bryter spelaren mor Regel 14-3.

 4. Avbrott i spelet (Regel 6-8b)
  Avbryta spelet omedelbart: En lång signal (Regel 6-8 b anmärkning)
  Avbryta spelet: Tre signaler upprepade gånger (Regel 6-8 b)
  Återuppta spelet: Två korta signaler upprepade gånger (Regel 6-8 d)


Plikt för brott mot lokal regel

Slagsspel - två slag
Match     – förlust av hålet

 

LOKALA BESTÄMMELSER

 1. Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde.
  2. Bunkerkrattor skall placeras i bunkern på ett sådant sätt så att de påverkar spelet av hålet så lite som möjligt.
 2. Bagvagnar och golfbilar får inte framföras över tee, på foregreen eller mellan green och greenbunker.
 3. Startförbud gäller på 10:ans tee när spelare befinner sig på eller mellan hål 9 och 10.
 4. Vid kö skall två-bollar undvikas. Två-bollar har inte företräde framför tre- och fyrbollar.
 5. Det är inte tillåtet med fler än fyra spelare i en boll. Undantag medges endast vid foursome-spel, då tre par tillåts spela i samma boll.
 6. Det är inte tillåtet att två eller flera spelare förvarar sina klubbor i gemensam golfbag. Undantag medges endast vid foursome-spel under förutsättning att spelarnas klubbor kan skiljas åt genom tydlig märkning.
 7. Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.

Styrelsen 2016-04-12