Lokala regler Sofiedal

Lokala regler Hinton Golf Club - Sofiedal

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

Markering     Regelhänvisning                      Regel
Vit                   Out of bounds                           27
Gul                  Vattenhinder                            26
Röd                 Sidovattenhinder                      26
Blå                  Mark under arbete (MUA)       25
Blå-vit             MUA: spel förbjudet                Bil. 1, Del A 2 a
Orange            Oflyttbart hindrande föremål   24-2

 1. Out of bounds (Regel 27-1)
  Den finklippta delen av hål 4 vid spel på hål 5.

 2. Vattenhinder (Regel 26)
  a. Kärrhöksdammen på hål 11 får inte beträdas.
  b. Ön till höger på hål 16 får inte beträdas.

 3. Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
  Skador i bunker orsakade av rinnande vatten; regel 25-1 gäller.

 4. Hindrande föremål (Regel 24)
  a. Gulsvarta och grönvita markeringar; regel 24-2 gäller.
  b. Riktstolpen på hål 10 är flyttbar; regel 24-1 gäller; riktstolpens förankringshål är mark under arbete; regel 25-1 gäller.
  c. Unga träd med skyddsnät eller stödpinnar; regel 24-2 måste tillämpas.
  d. Staket längs hål 12; regel 24-2 gäller.

 5. Ledningstråd (Regel 20)
  Om en boll träffar en ledningstråd måste spelaren spela en ny boll från den plats varifrån föregående slag slogs utan att räkna slaget och utan plikt; regel 20-5 och 15-2 gäller.

 6. Avståndsmätare (Regel 14-3)
  En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet mm), bryter spelaren mor Regel 14-3.

 7. Övning (Regel 7)
  Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för slagspelstävling är övning tillåten på korthålsbanan.
  När två eller flera ronder i en slagspelstävling ska spelas under på varandra följande dagar är övning tillåten på korthålsbanan mellan dessa ronder.

 8. Avbrott i spelet (Regel 6-8b)
  Avbryta spelet omedelbart: En lång signal (Regel 6-8 b anmärkning)Avbryta spelet: Tre signaler upprepade gånger (Regel 6-8 b)
  Återuppta spelet: Två korta signaler upprepade gånger (Regel 6-8 d)

 

Plikt för brott mot lokal regel

Slagsspel - två slag
Match     – förlust av hålet

 

LOKALA BESTÄMMELSER

 1. Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde.
  2. Bunkerkrattor skall placeras i bunkern på ett sådant sätt så att de påverkar spelet av hålet så lite som möjligt.
 2. Bagvagnar och golfbilar får inte framföras över tee, på foregreen eller mellan green och greenbunker.
 3. Startförbud gäller på 10:ans tee när spelare befinner sig på eller mellan hål 9 och 10.
 4. Vid kö skall två-bollar undvikas. Två-bollar har inte företräde framför tre- och fyrbollar.
 5. Det är inte tillåtet med fler än fyra spelare i en boll. Undantag medges endast vid foursome-spel, då tre par tillåts spela i samma boll.
 6. Det är inte tillåtet att två eller flera spelare förvarar sina klubbor i gemensam golfbag. Undantag medges endast vid foursome-spel under förutsättning att spelarnas klubbor kan skiljas åt genom tydlig märkning.
 7. Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.
 8. Beträd inte green på hål 10, om det finns spelare på 11:ans tee.

Styrelsen 2017-07-12