Tävlingsbestämmelser

Avbrott i spelet

Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen detta genom signal med siren. Spelarna avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8b.

  • Spelarna avbryter spelet omedelbart vid 1 lång ihållande signal (kan upprepas)
  • Spelarna avbryter spelet men får spela färdigt pågående hål vid 3 korta signaler
  • Återupptagande av spel signaleras med 2 korta upprepade signaler

Avståndsmätare

  • Tillåtet att använda avståndsmätare vid klubbtävlingar
  • Observera dock att vissa nationella tävlingar inte tillåter avståndsmätare därför gäller inte regeln samtliga tävlingar på klubben

Återbud

Spelare som uteblir från start eller som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång debiteras gällande startavgift för tävlingen.