Friskvård


Golf är fullt ut avdragsgill som friskvårdsförmån för arbetsgivare. Alla arbetsgivare är godkända men personen som tar emot måste vara anställd. Egenföretagare – driver firma – får inte göra avdrag för motion eller friskvård.
En förutsättning är att all personal erbjuds förmånen, dvs att spela eller lära sig spela golf.
Det maximala avdragsbeloppet är 5 000 kronor per år. Det spelar ingen roll om den totala spelkostnaden överstiger denna beloppsgräns, understiger den eller är uppdelad i flera mindre belopp. 
Det måste vara någon form av spelavgift, medlemsavgift är ej avdragsgill. 
Förutom spelrättsavgift är även lektioner, greenfeeavgifter, egen träning på driving range, golfutbildningar och nybörjarkurser avdragsgillt. Men det är inte all greenfee som är avdragsgill. Det finns en gräns vad som anses vara motion av enklare slag, under 1 000 kronor .

Kom ihåg:
Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om företaget vill acceptera golf eller andra aktiviteter som förmån.
Personlig tränare är inte avdragsgill förmån.
Tränings- och motionsredskap är inte avdragsgillt.
Deltagaravgift i tävlingar är inte avdragsgillt.

För dig som medlem innebär det att den del på fakturan som benämns som spelavgift är fullt berättigad till Friskvårdsbidrag upp till 5000:-
Du som av din arbetsgivare kan få Friskvårdsbidrag men som betalar din avgift via delbetalning kan få ett intyg från oss som du lämnar till arbetsgivare.

Kom ihåg att även våra Årskort på drivingrange är godkända för Friskvård.
2000:- för dig som inte är Fulltidsmedlem eller Vardagsmedlem alla banor, är du det kostar årskortet bara 1400:-.

Har du någon i den närhet som funderat på att börja spela golf så är även nybörjarkurs inkluderat i denna bidragsrätt.

Kommentarer

Fler artiklar