Stötta vår juniorverksamhet

Juniorstolpen

Bli stolt sponsor till vår juniorverksamhet och få ditt namn eller företagsnamn på denna stolpe. Du bestämmer själv summandu vill stötta med, dock lägsta belopp 300 kr per namnbricka. Brickan gäller under ett år.

Beställning kan göras till Anders Beckvall
E-mail: anders.beckvall@qlik.com
Tel: 0708-182709

Stolpen är uppsatt på rangen på Rönnebäck

Kommentarer

Fler artiklar