Supporterklubbens Årsmöte 2018

Efter 21 år som ordförande i Supporterklubben avtackades Martti Ledenstedt på Supporterklubbens årsmöte den 11oktober. Glädjande är att Martti fortsätter som styrelseledamot. 

Till ny ordförande valdes Anita Ringdahl. 

Kvällen avslutades för medlemmarna i Supporterklubben med en gemensam måltid på Kvarnby Byakrog. 

Vill ni vara med i Kvarnbys Supporterklubb?

Kvarnbybanans Supporterklubb bildades 1998. Årsavgiften sattes då till 100 kronor. Merparten av årsavgifterna går tillbaka till oss medlemmar, i form av priser vid de årligen återkommande evenemangen Ut i det blå och Scrambletävling på Kvarnbybanan. På årsmötet är det utlottning på medlemsnumret, och subventionering av måltiden.

Mindre del till försköning på Kvarnbybanan såsom blomkrukorna på gården, rhododendrongruppen vid infarten.

Årsavgiften betalar du till Bg 986 - 2228 ange namn+golf id + Supporterklubben.


Kommentarer

Fler artiklar