Damer

2013 Daniella Andersson

2012 Ingen tävling

2011 Ingen tävling

2010 Malin Svensson

2009 Sofia Dahlgren

2008 Anna-Carin Carlsson

2007 Anna-Carin Carlsson

2006 Anna-Carin Carlsson

2005 Sofia Dahlgren

2004 Sofia Dahlgren

2003 Sofia Dahlgren

2002 Sofia Dahlgren

2001 Sofia Dahlgren

2000 Sofia Dahlgren

1999 Sofia Dahlgren

1998 Sofia Dahlgren

1997 Siv Eriksson

1996 Sofia Dahlgren

1995 Marie Linde

1994 Raija Brandt

1993 Sofia Dahlgren

1992 Bodil Bornhager