Senior

Under seniorkommittén ingår: Antikrundan, Seriegolf, Rönnerundan och Hintonslaget.