Supporterklubben

Till ny ordförande valdes Anita Ringdahl.

Supporterklubbens styrelse 2018 består av.

Ordförande Martti Ledenstedt 040 -15 06 62, 0705 – 467498 ledenstedt@gmail.com
Sekreterare Anita Ringdahl 040 – 947671, 0709 – 416346 anita.ringdahl@gmail.com
Kassör Anita Ringdahl 040 - 947671, 0709 - 416346 anita.ringdahl@gmail.com
Ledamot Lars Johannesson 040 – 947671, 0708-94 37 17 lars.g.johannesson@ownit.nu

Kvarnbybanans Supporterklubb bildades 1998. Årsavgiften sattes då till 100 kronor. Merparten av årsavgifterna går tillbaka till oss medlemmar, i form av priser vid de årligen återkommande evenemangen Ut i det blå och Scrambletävling på Kvarnbybanan. På årsmötet är det utlottning på medlemsnumret, och subventionering av måltiden.

Mindre del till försköning på Kvarnbybanan såsom blomkrukorna på gården, rhododendrongruppen vid infarten.

År 2004 införskaffades en ”Ut i det blå” vandringspokal, som förvaras hos pristagaren till nästa års utfärd och tävling.

Inteckningar hittills:

2004 Martti Ledenstedt
2005 Bengt Herne
2006 Bengt Herne
2007 K.G.Nyberg
2008 Anton Krznaric
2009 Stefan Hedetoft
2010 Anita Ringdahl
2011 Anita Ringdahl
2012 Ann Klebert
2013 Jan Ramqvist
2014 Robert Björk
2015 Claes Klebert
2016 Berit Ledenstedt
2017 Mats "Macke" Wallentheim
2018 Bengt Rylander

För närvarande har klubben 169 medlemmar.

Alla medlemmar i Hinton Golf Club är varmt välkomna.

Årsavgiften betalar du till Bg 986 - 2228 ange namn+golf id + Supporterklubben.

Välkommen i gemenskapen!