Trivselklubben GLADAN

Trivselklubben Gladan

Golf och Leende från Alla Damer kan skapa Aktiva Nätverk

I februari månad 2016 inbjöds samtliga damer från Malmö City GK och Rönnebäcks GK till ett idémöte där syftet var att utröna hur vi på bästa sätt ska ta till vara på damernas intressen som inte bara handlar om golf utan även andra aktiviteter.

Under detta möte kom det upp många idéer och förslag till gemensamma aktiviteter.

Utifrån detta så har nu 4 damer från Malmö City bildat ”Trivselklubben Gladan”.

Aktiviteter 2018:

  • Golfweekend i Skyrup den 16-17 juni

Vi hoppas att många tycker det ska bli kul att lära känna fler klubbkamrater!

För att se våra aktiviteter gå in på: Hinton Golf Club - Trivselgruppen Gladan

Kontaktpersoner:

Annette Johannesson annette.j@ownit.nu,

Ann-Katrin Larsson larssonak2@gmail.com,

Ulla Svartling Erholm ullaviola@yahoo.se,

Britt-Marie Cornmark bm.cornmark@gmail.com,

Rigmor Petersén riggan.petersen@gmail.com