Matchspelsinfo

Ovan vid matchspel?  Läs nedan!

Matchspel – se regel 2 i regelboken.

Spelet går ut på att vinna hål.
Varje hål kan vinnas, delas eller förloras.

Spelat hål vinns av den spelare som har lägst antal slag på hålet sedan eventuellt erhållna hcp-slag enligt nedan dragits av.
Vid lika nettoscore delas hålet.

En match är vunnen när en spelare leder med fler hål (är fler hål upp) än det antal hål som återstår att spela.
Resultat anges med antal hål upp/antal hål kvar, t.ex. 3/2.

Observera att reglerna för matchspel i viss mån skiljer sig från reglerna för slagspel. Viktigast:

Allmän plikt (i slagspel 2 slag) är i matchspel förlorat hål.
Matchspel får inte kombineras med slagspel i samma rond.
(Regel 33.1)

Man kan skänka motspelaren hans nästa slag. Bollen är då hålad.
Det skänkta slaget ska räknas.
Skänkt slag kan inte avböjas eller återtas.

Handicap

Den spelare som har lägst spelhandicap skall lämna slag till sin motspelare motsvarande skillnaden i spelhandicap.
Slagen läggs ut löpande efter hålens hcp-index med början på index 1.

Exempel: Spelare A har spelhcp 14, spelare B har spelhcp 26.

Hcp-skillnaden är 12 slag.

Spelare A skall lämna 1 slag till spelare B på vart och ett av hålen med hcp-index  1 till och med  12.

På hålen med hcp-index 13 -18 lämnas inga slag.

Man får alltså inga hcp-slag ”mot banan”

Tävlingsledare:

Ingemar Voss                                          
voss@bredband2.com