Damernas seriespel 2018

Damernas seriespel 2018

Hinton Golf Club deltar i Seriespel anordnat av Skånes Golfförbund. Det finns tre olika typer av seriespel:

Skåneserien - spelas på vardagar, spelas i tre Hcp grupper:    

+8,0 - 20,4 slagtävling

 20,5 - 26,4 slaggolf

 26,5 - 36,0 slaggolf

Spelet är indelat i tre zoner:   Nord, Mitt och Syd

Vi deltar i zon Mitt, med ett lag i varje grupp. Ett lag består av fyra spelare och de tre bästa nettoscorerna räknas som klubbens resultat. De fyra bästa lagen i varje zon går vidare till finalspel.


Foursome Hcp
- spelas på helger, spelas som slagtävling med Hcp i 2 klasser:        

A-klass: +8,0 - 18,4 - division 1 och 2

B-klass: 18,5 - 36,0 - division 1 och 2

Vi deltar med ett lag i varje division. Varje lag består av 4 spelare, 2 i A-klass och 2 i B-klass.

Lagets sammanlagda nettoscore räknas som klubbens resultat. Det lag som har lägsta score räknas som seriesegrare De tre bästa lagen i division 2 flyttas upp till division 1 och de tre sämsta lagen i division 1 flyttas ner till division 2 nästa säsong.


Open - 
spelas utan Hcp (scratch) i 4 åldersklasser:

       D22 - 22 år och äldre - spelas på helger

       D50 - 50 år och äldre - div.1 och 2 - spelas vardagar med första start 13.00

       D60 - 60 år och äldre - div.1 och 2 - spelas vardagar med första start 9.00 eller 13.00

       D70 - 70 år och äldre - spelas vardagar med första start 9.00 eller 13.00

Vi deltar med ett lag i D22, ett i D50 - division 2, ett i D60 - division 1 och ett lag i D70.

Varje lag består av tre spelare och de två bästa bruttoresultaten räknas och utgör lagets totala resultat i spelomgången. Det lag som har lägsta bruttoscore räknas som seriesegrare

De tre bästa lagen i division 2 flyttas upp till division 1 och de tre sämsta lagen i division 1 flyttas ner till division 2 nästa säsong.

Spelomgångar och deltagande klubbar hittar här:

Skåneserien

Foursome Hcp

Open