Drömrundan

Drömrundan spelas 2018 på Rönnebäck och Kvarnby

Vi spelar under perioden 1 maj – 31 augusti

Drömrundan är en sk Running Eclectic där målet är att få till ett drömresultat över 18 hål, men vid olika tillfällen. Då en del valt medlemskap i enbart Sofiedal och Kvarnby, kommer vi att alternera mellan dessa banor vart annat år. Drömrundan kommer att spelas på Rönnebäck varje år.

Så här går det till:

Du anmäler dig via git/hemsidan på den bana du vill spela och väljer därefter vilken tee du vill spela från. Detta gäller sen för hela tävlingen.
Innan du går ut på din första runda, så lägger du 50 kronor i ett kuvert och lämnar till receptionen. På kuvertet skriver du Drömrundan, ditt namn, ditt aktuella Hcp, samt vilken tee du valt att spela från.

När du sedan får till ett bra resultat på ett eller flera hål, så skriver du ett separat score-kort där du skriver in det /de hål du vill ”frysa”. Skriv Drömrundan på score-kortet, ditt namn och datum och se till att din markör skrivit på kortet. Kortet lägger du i korgen i damernas omklädningsrum på respektive bana.

Sen är det bara att fortsätta, spela bra och lämna in nya resultat under säsongen. När du väl fryst ett hål, kan du inte ändra resultatet, men du kan spela så många ronder du vill under perioden.

Alla rundor på minst 9 hål räknas, såväl sällskapsgolf som tävlingar. Se bara till att du har en markör

Beräkning av handicap:

Det handicap du har när du fryser ditt sista hål är det som gäller i hela tävlingen. Vid lika resultat är det spelhandicapet som gäller, därefter handicap om det behövs.

Har du missat att frysa hål efter sista datum för spel, blir ditt resultat hålets par + 5 som kommer att vara ditt resultat.

Tips: Skriv ett extra score-kort som du behåller för dig själv så du har koll på vilka hål du har kvar!

Vinnarna koras i samband med avslutningstävlingen i september.

Lycka till!

Kontaktpersoner:

Rönnebäck: Ann-Marie Ullenius, 0705-47 45 16 alt. annmarie.ullenius@gmail.com

Kvarnby/Sofiedal: Lena Runermark, 0708-69 59 60 alt. lena@runermarks.se