Onsdagstouren Herrar 2017


Tävlingssäsong

Helgfria onsdagar 5 april – 27 september; säsongens sista tävling inräknas i poängligan men ger inte ”startpoäng”. Ej spel den 12 juli, golfvecka på Rönnebäck.

Kvalifikation

Onsdagstouren är öppen för alla herrgolfare 22 år eller äldre.

Spelform

Slaggolf

Poängligan

Spelarens sju bästa resultat läggs samman enligt poängskalan 19, 17, 15, 13 ...1.
Den sammanlagda poängen utgör spelarens säsongsresultat.
Vid lika resultat av de sju bästa resultaten räknas åttonde osv.

Banor

Veckovis varierande banor; cirkulationsordning Rönnebäck - Sofiedal – Kvarnby.

Startavgift

40 kronor.
Spelare som inte är medlemmar i Hinton Golf Club erlägger utöver startavgift den greenfee som gäller vid speltillfället.

Starttider

Anmälan görs i receptionen på aktuell bana. 

Första start kl. 07.30.

Receptionen sammanställer 3-bollar i löpande ordning efter anmälan.

För spel efter kl. 12.00 bokas starttiderna i receptionen på aktuell bana eller
per telefon  040-54 25 50 i de fall man endast bokar för sig själv.
Är man två eller flera som avser att spela i samma boll kan man med fördel boka på webben.
Receptionen har mandat att sammanställa bollar på bästa sätt.

Anmälan och betalning skall göras i receptionen före spel.

Vid spelavslutning efter att receptionen stängt skall scorekort läggas i greenfeeinkastet för behandling nästa dag. På Rönnebäck läggs de i den svarta brevlådan på grusparkeringen.

Tee

Veckovis varierande tee; på Kvarnby 47,54 och 58. På Sofiedal 49, 56 och 60.
På Rönnebäck kan alltid tee 52 eller 60 väljas.

Spelare 75+ kan alltid välja att spela från tee 47 på Kvarnby och tee 49 på Sofiedal.
Teeval är inte låst för året

Klassindelning

A  hcp         - 16,0
B  hcp 16,1 – 21,9
C  hcp 22,0 – 36,0

Den klass som en spelare tillhör vid första starttillfället gäller under hela tävlingssäsongen oavsett hcp-ändringar under säsongen.

Resultatredovisning

Receptionen på aktuell bana ansvarar för resultatredovisning. Resultaten redovisas efterföljande torsdag på golf.se.  samt under Tävlingar/tävlingsresultat/spelade på hemsidan.
Poängligan redovisas på hemsidan under ”Tävling/Onsdagstouren herrar” senast efterföljande måndag.

Hcp-ändring

GIT tillämpas; spelaren ska därför inte själv registrera ev. hcp-ändring.

Avslutningstävlingar

De 88 spelarna med flest startpoäng (varje start ger 1 startpoäng) inbjuds att delta i en avslutningstävling på hemlig bana den 5/10. Transport, frukost, greenfee och lunch ingår.
Tävlingen är en 18-hålstävling från tee 56 eller motsvarande. Spelare 75+ kan välja tee 49 eller motsvarande.

Spelare som kvalificerat sig till ovanstående arrangemang, men som inte kunnat eller önskat delta, samt övriga deltagare i Onsdagstouren, inbjuds till en motsvarande avslutningstävling på Sofiedal den 7/10 med samma upplägg som ovan.

För båda arrangemangen gäller att deltagande är kostnadsfritt under förutsättning att man deltagit minst 8 gånger i Onsdagstouren under säsongen.

Man kan inte delta i båda arrangemangen samma säsong.